25 Nisan 2018 - 26 Nisan 2018 - 27 Nisan 2018 - 28 Nisan 2018 - 29 Nisan 2018

28 Nisan 2018

SALON 1 SALON 2 SALON 3
KURS 20

Şizo-obsesif bozuklukta tanı sorunları, kullanılan ölçekler, farmakolojik tedavi
Levent SEVİNÇOK
KURS 21

Anne bebek etkileşimi çok eksenli değerlendirme (ABEÇED)
Koray KARABEKİROĞLU

ORTAK KONFERANS 2

Temel ve Klinik Araştırmalardan İçgörüler: Tedaviye Dirençli Depresyon (TDD)

Tartışmacı Moderatörler:

David OSSER (ABD), Serhat ÇITAK (TAP)

TDD'nin nörobiyolojik temeli: mevcut durum ve gelecek projeksiyonları
Feyza ARICIOĞLU (TAP)
Klinikte ultradirençli depresyon için intravenöz ketaminin hızlı etkinliği ve etkinliğin klinik belirleyicisi olarak başlangıç anhedonisine dair kanıtlar
Serdar DURSUN (Kanada)

KONFERANS 13

Moderatörler:

Nursu ÇAKIN MEMİK, Tayyib KADAK

Kültürel formülasyonlar ve psikoterapilerin çocuk ve ergen terapisinde kesişimi
Jaswant GUZDER (Kanada)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 28

Psikiyatride Teknolojiler ve Yeni Uygulamalar

Moderatörler:
Hasan Turan KARATEPE (TAP), Şengül İLKAY


Sanal gerçeklik
Şengül İLKAY

Teletıp
Mehmet Emrah KARADERE

Optik koherens tomografi (OCT)
Mehmet Hamdi ÖRÜM

Yapay zeka ve psikiyatride kullanımı
Ezgi İNCE GULIYEV
Tartışma

KONFERANS 14

Moderatör:
Kemal SAYAR (TAP)

Psikopatoloji ve bilişsel nörobilim: sanrısal yanlış tanıma sendromları örneği
Femi OYEBODE (Birleşik Krallık)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 30

Şizofrenide tedaviye direnç nasıl aşılır? Klozapin korkumuz gerçekçi mi, abartılı mı? Evrelerle klozapin tedavisinin prensipleri ve direnci yenmede psikososyal yaklaşımların yeri

Moderatörler:
Rüstem AŞKIN, Mesut ÇETİN (TAP)

Klozapine başlamadan önce
Hüseyin GÜLEÇ

Klozapine başlarken
Şakir GICA

Klozapine başladıktan sonra
Salime GÜRSOY

Şizofrenide psikoterapi ve psikososyal tedaviler
Köksal ALPTEKİN
Tartışma

KONFERANS 15

Moderatörler:
Bengi SEMERCİ (TAP), Umut Mert AKSOY (TAP)

Erişkin DEHB’de stimulan tedavinin etkileri: belirtilerin azaltılmasından işlevsel düzelmeye
Wolfgang RETZ (Almanya)

KONFERANS 16

Moderatörler:
Birim GÜNAY KILIÇ, Didem ÖZTOP

Erken başlangıçlı psikozda girişim
Maite FERRIN (Birleşik Krallık)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 33

Psikoterapide Dalgalar ve Türkiye

Moderatör:
Kazım YAZICI (TAP)

Psikodinamik psikiyatri bize neler vaat ediyor?
Serhat ÇITAK (TAP)

Bilişsel psikoterapide yeni dalgalar
M. Hakan TÜRKÇAPAR (TAP)

Türkiye'de psikoterapiler ne durumda?
Erol GÖKA (TAP)

Psikoterapilere bütüncül bakış
Kemal SAYAR (TAP)

Tartışma
SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 34

Her Yönü ile Bipolar Bozukluğa Eşlik Eden Anksiyete Bozuklukları

Moderatörler:
Levent SEVİNÇOK, David OSSER (ABD)

Bipolar bozukluk ve anksiyete bozukluğu komorbiditesinin sıklığı
Merve YALÇINAY İNAN

Bipolar bozukluk ve anksiyete bozukluğu komorbisitesini belirleyen faktörler
Anıl Şafak KAÇAR

Bipolar bozukluk ve anksiyete bozukluğu komorbiditesinin norobiyolojisi ve tedavisi
Hale YAPICI ESER
Tartışma

ORTAK KONFERANS 3

Psikiyatride Beyin Görüntüleme Çalışmaları: Bir Güncelleme

Moderatör:
Xin Min LI (Kanada)


Şizofreninin gelişimi boyunca beyaz cevher patolojisi için nörogörüntüleme kanıtları ve terapötik sonuçları
Marek KUBICKI (ABD)

Cinsel travmalar ergenlerin beyinlerinde nasıl değişiklikler yapar?
Ali Saffet GÖNÜL (TAP)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 36

Çocuklarda Zihin Kuramı ve Uygulamaları

Tartışmacı Moderatörler:
Özlem YILDIZ, Ayhan BİLGİÇ

Zihin kuramı gelişimi ve nörobiyolojisi
Abdullah BOZKURT

Çocuklarda zihin kuramı ve psikopatoloji
Berkan ŞAHİN

Zihin temelli tedaviler
Saliha BAYKAL

Zihin kuramı: iç ve dış dünya ayrımı
Koray KARABEKİROĞLU
Tartışma

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 37

Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk

Tartışmacı Moderatörler:
Nursu ÇAKIN MEMİK, Fatih CEYLAN

Obsesif kompulsif bozukluğun nörobiyolojisinde yeni yaklaşımlar: OKB beyninde glutamat nerede?
İpek PERÇİNEL YAZICI

Obsesif kompulsif bozukluğu yeterince ayırt edebiliyor muyuz? Tanıda yaşadığımız güçlükler
İlknur UCUZ

Dirençli obsesif kompulsif bozukluğun ilaçla tedavisinde neredeyiz? Yeni alternatifler
Kemal Utku YAZICI

Obsesif kompulsif bozukluğa psikoterapötik çerçeveden yeniden bakış
Özlem ÖZEL ÖZCAN
Tartışma
SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 39

Akılcı İlaç Kullanımı

Fatma Dişçi
Mesut Çetin

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 40

Çocuk Psikofarmakolojisine Farklı Bir Bakış

Moderatörler:
Tayyib KADAK, Ömer Faruk AKÇA

Çocuklarda psikofarmakolojik ilaçları kararında mı, aşırı mı kullanıyoruz?
Dursun KARAMAN

Pediatrik bipolar bozukluk ile erişkin bipolar bozuklukta psikofarmakolojide farklılıklar
Halil KARA

Pediatrik şizofreni ile erişkin şizofreninin psikofarmakolojisinde farklılıklar
Özge DEMİRCAN TULACI

DEHB’nda psikostimulanların moleküler etkinlik mekanizmaları
Şahin BODUR
Tartışma

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 41

Otizm Spektrum Bozukluklarında [OSB] Psikofarmakolojik Tedaviler

Tartışmacı Moderatörler:
Işık GÖRKER, Burak DOĞANGÜN

OSB tanılı çocuk ve ergenlerde antipsikotik ilaçların kullanımı
Selma TURAL HESAPÇIOĞLU

OSB'de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu eştanısının psikofarmakolojik tedavisi
Gülser ŞENSES DİNÇ

OSB’de SSRI ve diğer psikotrop ilaçların kullanımı
Tülin FİDAN

OSB ve zihinsel yetersizliği olan çocuk ve ergenlerde sorunlu cinsel davranışlar ve tedavisi
Mehmet Fatih CEYLAN
Tartışma
ÖDÜL TÖRENİ
Created By Vizormedya