25 Nisan 2018 - 26 Nisan 2018 - 27 Nisan 2018 - 28 Nisan 2018 - 29 Nisan 2018

27 Nisan 2018

SALON 1 SALON 2 SALON 3
KURS 16

Okuma yazma bilenler için SPSS
Yüksel KIVRAK

KONFERANS 6

Moderatör:

David OSSER (ABD)

21'inci yüzyılda lityum
Allan YOUNG (Birleşik Krallık)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 14

Göçmen Zihni ve Göçmenliğin Ruh Sağlığı Üzerine Etkileri

Tartışmacı Moderatörler:

Bengi SEMERCİ (TAP), Didem ÖZTOP

Göçmen çocuklara okul merkezli önleme programlarının geliştirilmesi
Vahdet GÖRMEZ (TAP)

Travma sonrası stres bozukluğunda terapötik yaklaşım
Serhat NASIROĞLU (TAP)

Anormalin normalleştirilmesi: olumsuz çocukluk deneyimlerine gelişimsel bir perspektiften bakmak
Veysi ÇERİ (TAP)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 15

DEHB’nin Psikofarmakolojik Tedavisinde Kantitatif EEG Bulguları: Olası Belirteçler ve Bu Belirteçlerin Belirtiler, Motor Yeterlilik, Bilişsel Beceriler ve Tedavi Yanıtı ile İlişkisi

Tartışmacı Moderatörler:

Özlem ÖZEL ÖZCAN, Ali Evren TUFAN

DEHB’nin psikofarmakolojik tedavisinde kantitatif EEG bulguları: çalışma protokolü
Ebru ÇENGEL KÜLTÜR

Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu olan okul çağı çocuklarda delta, teta, alfa, beta ve gama yanıt ossilasyonları
Nurhan ERBİL

Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu EEG belirteçleri: klinik korelasyonlar
Halime Tuna ÇAK ESEN

Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu olan okul çağı çocuklarda metilfenidatın EEG karakteristiklerine etkileri
Yusuf KARAER

Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu olan okul çağı çocuklarında orta süreli atomoksetin tedavisine yanıt veren ve vermeyenlerin EEG Karakteristikleri
Abdulbaki ARTIK
Tartışma
SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 18

Psikiyatri ve Psikoterapi Nereye gidiyor?

Moderatörler:

Erol GÖKA (TAP), Serhat ÇITAK (TAP)

Biyolojik psikiyatri bize ne söylüyor?
Kazım YAZICI

Psikoterapinin bir geleceği var mı?
Hakan TÜRKÇAPAR

Postpsikiyatri: psikiyatride yeni paradigma arayışları
Kemal SAYAR (TAP)

Tartışma
SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 19

Esrar: 360-Derece Gözden Geçirme

Discussant Moderatörler:

Andrew GREENSHAW (Kanada), Hakan COŞKUNOL

Esrar gelişmekte olan beyinde bir nörotoksin mi?
Serdar DURSUN (Kanada)

Esrar psikiyatride potansiyel bir psikotropik ilaç mı?
Dost ÖNGÜR (ABD)

Esrarın tıp ve toplumda geleceği nasıl?
Andrew GREENSHAW (Kanada)

Tütünün yerini esrar mı alıyor? Psikiyatride sonuçları nedir?
Kültegin ÖGEL

Tartışma

KONFERANS 7

Moderatörler:

Ayşe ARMAN, Ebru ÇENGEL KÜLTÜR

DEHB'nda ilaçlar nasıl etki ediyor? Nörofarmakoloji ve beyin
Jeffrey NEWCORN (ABD)

ORTAK KONFERANS 1

Moderatör:

Dost ÖNGÜR (ABD)

Majör depresyonda en yeni algoritmalar ve lityumun yan etkilerinin yönetimi
David OSSER (ABD)

Klinik uygulamada maninin kanıta dayalı tedavisi
Allan YOUNG (Birleşik Krallık)

KONFERANS 8

Moderatörler:

Birim GÜNAY KILIÇ, Şaziye Senem BAŞGÜL

Sık görülen çocuk ve ergen nörogelişimsel bozukluklarının değerlendirilmesi ve yönetiminde teknolojinin kullanımı
Paramala SANTOSH (Birleşik Krallık)

KONFERANS 10

Psikiyatri, Psikoterapi ve Sanat

Moderatör:

İhsan KARAMAN

Şiir ve psikiyatri
Femi OYEBODE (Birleşik Krallık)

Resim ve psikoterapi
Jaswant GUZDER (Kanada)

Şiirle terapi
Kemal SAYAR (TAP)
Tartışma

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 23

Madde Bağımlılığı Aşısına Doğru

Tartışmacı Moderatörler:

Hakan COŞKUNOL, Kültegin ÖGEL

Aptamerler, rekombinant proteinler ve madde kullanımında imunizasyon çalışmaları
Serap EVREN

Onsite tükrük tanı kitlerinin yerlileştirme çalışmaları
Suna TİMUR

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı madde kullanım bozukluklarında aşı çalışmalarında ulusal hedeflerimiz ne olmalıdır?
Hakan COŞKUNOL
Tartışma

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 24

Dikkat Eksikliği/ Hiperaktivite Bozukluğunda Komorbidite: Psikofarmakolojik Perspektif

Tartışmacı Moderatörler:

Özlem YILDIZ, Ali Evren TUFAN (TAP)

DEHB'nin benlik kavramına yaşam kalitesi üzerinden etkileri
Ayşe ARMAN

DEHB ve adli tıp
Wolfgang RETZ (Almanya)

DEHB ve BB ayırıcı tanı ve tedavisi
Yasemen IŞIK

OSB ile komorbid DEHB semptomlarının tedavisi ve tedavinin genel OSB semptomları üzerindeki etkisi
Atilla CERANOĞLU (ABD)
Tartışma
KONFERANS 11

Moderatör:
Serdar DURSUN (Kanada)

Harvard South Shore programı psikofarmakoloji algoritması projesinde şizofreni algoritmasında son güncellemeler
David OSSER (ABD)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 26

Bağımlılıkta nörobiyolojiden tedaviye: Bir güncelleme

Moderatörler:

Kültegin ÖGEL, Hakan COŞKUNOL

Bağımlılığın nörobiyolojisi
Cavid GULIYEV

Bağımlılık terapisinde BDT’nin nörobiyolojisi
Kinyas TEKİN

Mindfullness terapisi nörobiyolojisi
Zehra Olcay TUNA

Bağımlı ebeveynlerin çocuklarına yaklaşım: Nörobiyolojiden kliniğe
Burcu OĞUZDOĞAN

Tartışma

KURS 18

Erişkin DEHB: İş ve Evlilik Yaşamına Etkileri ve Çözümler

Arzu Erkan YÜCE
Bengi SEMERCİ (TAP)
Tartışma

Ve Dönüp Duruyoruz Öylece Belgesi üzerinden Mülteci travmaları

Tartışmacı Moderatörler:
Kemal SAYAR (PD), Bengi SEMERCİ (PD)

Konuşmacı: Farhad EİVAZİ (Yönetmen)