25 Nisan 2018 - 26 Nisan 2018 - 27 Nisan 2018 - 28 Nisan 2018 - 29 Nisan 2018

26 Nisan 2018

SALON 1 SALON 2 SALON 3


WORKSHOP 2

Bipolar bozuklukta damgalanma
Rukiye AY
KURS 10

Karşılaştırmalı Adli Tıp: Türkiye'de Ruh Sağlığı Yasası


Uzman tanıklığı ve güncel adli psikiyatri uygulamaları: Türkiye'de ruh sağlığı yasasında son durum
Mustafa SOLMAZ (TAP)

İstemsiz / zorunlu tedavi ve adli süreçler: Türkiye ve İngiltere sistemlerinin karşılaştırılması
Yasin Hasan BALCIOĞLU (TAP)

WORKSHOP 3
Moderatörler:

Yasemen IŞIK, Ali Evren TUFAN (TAP)

Çocuk ve ergenlerde DEHB ve diğer psikiyatrik bozukluklarda psikoeğitim
Maite FERRIN (Birleşik Krallık)

 

KONFERANS 2

Moderatör:

Kazım YAZICI (TAP)

İşitsel sözel halüsinasyonlar: psikopatoloji ve nozoloji ilişkisi
Femi OYEBODE (Birleşik Krallık)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 6

Çocuk ve Ergenlerde İntihar ve Kendine Zarar Verme Davranışı ile İlişkili Biyolojik Belirteçler

Tartışmacı Moderatörler:

Mücahit ÖZTÜRK (TAP), Hatice AKSU

İntihar, kendine zarar verme davranışı ve nöropeptidler
Ayhan BİLGİÇ

İntihar, kendine zarar verme davranışı ve nörohormonlar
Ömer Faruk AKÇA

İntihar, kendine zarar verme davranışı ve genetik
Nagihan ŞADAY DUMAN

İntihar, kendine zarar verme davranışı ve immunoloji
Merve SERTDEMİR

UYDU SEMPOZYUMU

Şizofreni Tedavisinde Yeni Bir Çözüm: TREVICTA
Şizofreni tedavisinde uzun etkili atipik antipsikotikler
Özcan UZUN

Şizofreni tedavisinde üç aylık paliperidon palmitat tedavisi
Elif Anıl YAĞCIOĞLU
MÜNAZARA

Moderatörler:

Leslie CITROME (ABD), Xin Min LI (Kanada)

Bipolar depresyonda antidepresan tedavisi: remisyon sonrası devam mı?
ARTILAR:Dost ÖNGÜR (ABD)
EKSİLER:Serdar DURSUN (Kanada)
Tartışma

KONFERANS 3

Moderatörler:

Yankı YAZGAN, Saliha BAYKAL

Kültürel formülasyonların çocuk psikiyatrisi olgularına uygulanımı
Jaswant GUZDER (Kanada)

WORKSHOP 4

Ağır ve Karmaşık, Tedaviye Dirençli Nöropsikiyatrik Bozuklukları Olan Çocuk ve Ergenlerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Paramala SANTOSH (Birleşik Krallık)

Moderatörler:
Işık GÖRKER, Özden ÜNERİ

Tedaviye dirençli kendine zarar verici davranışları olan otizm spektrum bozukluğu tanılı 10 yaşındaki erkek olgunun klinik özellikleri ve farmakolojik tedavi süreci
Hasan Cem AYKUTLU

Hamamy Sendromu tanılı bir olguda tedaviye dirençli kompulsif dokunma davranışı ve duyusal hipersensitivite
Tuba MUTLUER (TAP)

Otizm spektrum bozukluğu olan genç erişkinlerde davranış bozukluklarının yönetimi
Özge KILIÇ

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 8

Psikiyatride Yapay Zeka: Tanı ve Prognoz Açısından Sonuçları

Moderatörler:

Andrew GREENSHAW (Kanada), Serdar DURSUN (Kanada)

Psikiyatride yapay zeka: tanı ve prognoz açısından sonuçları
Andrew GREENSHAW (Kanada)

Yüksek risk gruplarında makine öğrenimi: uygulamaları: kimlerde şizofreni gelişeceğini öngörebiliyor muyuz?
Ezgi İNCE GULIYEV

Bipolar bozuklukta işitsel-görsel özellikler
Elvan ÇİFTÇİ

KONFERANS 4

Moderatörler:

Jeffrey NEWCORN (ABD), Bengi SEMERCİ (TAP)

Yaşam döngüsü boyunca DEHB nörobiyolojisi
Joseph BIEDERMAN (ABD)
SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 9

Çocuk olmak mı, kadın olmak mı, ebeveyn olmak mı? Beyin ne diyor?

Moderatörler:

Mustafa YILDIZ (TAP), Atila EROL

Kadın beyni-erkek beyni? Ne kadar aynı, ne kadar farklı?
Esra YAZICI

Annelik beyni etkiliyor mu?
Gökşen YÜKSEL

Baba beyni bir başka mı?
Gökhan ÖZPOLAT

Ebeveynlik etkileşimi içersinde çocuk beyninde neler oluyor?
Zehra TOPAL
Tartışma
KONFERANS 5

Moderatör:

Kemal SAYAR (TAP)

Saldırganlık ve şiddetin psikofarmakolojisi
Leslie CITROME (ABD)

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 11

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Tanıdan Tedaviye Yaklaşım

Tartışmacı Moderatörler:

Vahdet GÖRMEZ (TAP), Mecit ÇALIŞKAN

DEHB tanısı, DİVA ve diğer kullanılan testler
Arif ÇİPİL

DEHB tedavisi ve son gelişmeler
Sencan SERTÇELİK

DEHB ve çocukluk çağı travmaları
Alişan Burak YAŞAR

Tartışma

SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 12

Çocuk Psikiyatrisinde Nörogelişimsel Bozukluklar

Tartışmacı Moderatörler:

Koray KARABEKİROĞLU, İpek PERÇİNEL YAZICI

Okulda düzen bozucu davranışın kompleks nörogelişimsel bozukluklar bağlamında ele alınması
Yankı YAZGAN

Gelişimsel bozukluklarda immünolojik ve nörolojik belirteçler
Burak DOĞANGÜN

OSB’de tamamlayıcı ve alternatif tedaviler
Nihal YURTERİ

Otizm spektrum bozukluğunun etiyolojisini tanımlamada genetik değerlendirme
Işık GÖRKER

Tartışma
KURS 12

Moderatörler:

Serhat NASIROĞLU (TAP)
Veysi ÇERİ (TAP)
KURS 13

Çocuk ve ergenlerde psikodrama uygulamalarına giriş
Özden ÜNERİ