25 Nisan 2018 - 26 Nisan 2018 - 27 Nisan 2018 - 28 Nisan 2018 - 29 Nisan 2018

25 Nisan 2018

SALON 1 SALON 2 SALON 3
KURS 1

Dikkat-eksikliği/ hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
Murat ALTIN (TAP)
KURS 2

Bipolar depresyon tedavisinde yaşanan sorunlar
Adnan ÖZÇETİN
KURS 3

Kabul ve kararlılık terapisi (KKT)
Hasan Turan KARATEPE (TAP)
Merve TERZİOĞLU
Furkan Bahadır ALPTEKİN
KONFERANS 1
Tartışmacı Moderatör:
Feyza ARICIOĞLU (TAP)

Şizofreni ve bipolar bozuklukta antienflamatuvar tedaviler
Dost ÖNGÜR (ABD)
SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 1
Organisite ve Psikiyatri

Moderatörler:
Mecit ÇALIŞKAN, Murat DEMET
Ruhsal mı organik mi ayrımında psikiyatri
Mecit ÇALIŞKAN

Psikiyatrik görünümlü organik hastalıklar
Servet EBRİNÇ

Ruhsal travmaların organik kökenli hastalıklara etkileri
Fulya GÖK

Organik hastalıklarda psikoterapi yaklaşımları
Anıl GÜNDÜZ
Tartışma
SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 2
Psikoz Manyak Depresiften Bipolar Bozukluğa

Moderatörler:

Musa TOSUN
Vesile ALTINYAZAR

Bipolar bozukluk tarihçesi
Musa TOSUN

Antidepresan kaynaklı mani
Ömer Faruk DEMİREL

Yaşlıda mani
Burç Çağrı POYRAZ

Bipolar bozukluk ve anksiyete eştanısı
Cana AKSOY POYRAZ

Tıbbi duruma bağlı gelişen mani
Şenol TURAN

Tartışma
SÖZLÜ SUNUMLAR: SEMPOZYUM 5
Nörogörüntüleme, makine öğrenimi, farmakogenetik yenilikler gibi psikiyatride en son teknolojik gelişmeler
Moderatörler:

Marek KUBICKI (ABD), Andrew GREENSHAW (Kanada)

Şizofrenide nörogörüntüleme ve makine öğrenimi
Sugai LIANG (Çin)

Beyaz cevher: depresyon için yeni terapötik hedefler
Xin Min LI (Kanada)
KURS 5
Çocuk ve ergenlerin bilişsel davranışçı terapisinde metaforların kullanımı
Vahdet GÖRMEZ (TAP)
AÇILIŞ TÖRENİ

AÇILIŞ KONFERANSI
Moderatör: Serdar DURSUN (Kanada)

Nöropsikiyatride Yenilikler: Eski Sorunlara Yeni Yaklaşımlar
Leslie CITROME (ABD)

SÖZLÜ SUNUMLAR 1

Moderatör:

Murat ALTIN (TAP)
Hatice Gözde
Derya İpekçioğlu
Canan Kuygun Karcı
Mehmet Emin Demirkol
Mehmet Emin Demirkol
Çağatay Uğur
Çağatay Uğur
SÖZLÜ SUNUMLAR 2

Moderatör:

Ömer YANARTAŞ (TAP)
Mehmet Alkanat
Erman Esnafoğlu
Doğa Sevincok
Rıza Gökçe Turacı
Sema Baykara
Hasan Mervan Aytaç
Ebru Altıntaş
Erman Esnafoğlu
SÖZLÜ SUNUMLAR 3

Moderatör:
Mesut YILDIZ (TAP)
Güliz Şenormancı
Abdullah Bal
Erdoğdu Akan
Yusuf Öztürk
Yusuf Öztürk
Muhammet Berkay
Abdullah Bozkurt
Hüseyin Kara